NEWS

ENG |VIE

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM HÀN QUỐC

2017

Ngày 28, 29.11.2017, Hội chợ thương mại các sản phẩm Hàn Quốc lần thứ 2 - G-Fair 2017 đã được tổ chức tại sảnh Castor của GEM Center. Tham gia hội chợ lần này là hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về các lĩnh vực: thực phẩm, sức khỏe sắc đẹp, đồ điện gia dụng, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và công nghiệp. Hội chợ là cơ hội tốt để người tiêu dùng có thể sử dụng những sản phẩm chất lượng cao của Hàn Quốc, đồng thời cũng là dịpđể doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư trong tương lai. 

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM HÀN QUỐC
2017

Ngày 28, 29.11.2017, Hội chợ thương mại các sản phẩm Hàn Quốc lần thứ 2 - G-Fair 2017 đã được tổ chức tại sảnh Castor của GEM Center. Tham gia hội chợ lần này là hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về các lĩnh vực: thực phẩm, sức khỏe sắc đẹp, đồ điện gia dụng, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và công nghiệp. Hội chợ là cơ hội tốt để người tiêu dùng có thể sử dụng những sản phẩm chất lượng cao của Hàn Quốc, đồng thời cũng là dịpđể doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư trong tương lai. 

QUAY LẠI