NEWS

ENG |VIE

SÁNG KIẾN THỦ LĨNH TRẺ ĐÔNG NAM Á

YSEALI

Vào ngày 25/05/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có buổi gặp gỡ những thành viên của chương trình "Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á" (YSEALI) tại GEM Center. Chương trình YSEALI được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát động vào năm 2013 nhằm tăng cường năng lực của các tài năng trẻ trong khối ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết cộng đồng trước các thách thức then chốt của khu vực và toàn cầu. Tại sự kiện, hơn 800 bạn trẻ TP.HCM là thành viên của chương trình YSEALI đã tham dự cuộc đối thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tổng thống Obama cũng đã trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ về các vấn đề khởi nghiệp, văn hóa, con người và thương mại. Buổi chia sẻ kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ của Tổng thống Obama đã đọng lại nhiều cảm xúc, thúc đẩy sự nỗ lực cho các bạn trẻ tham gia đóng góp nhiều hơn cho đất nước và xã hội.

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background

SÁNG KIẾN THỦ LĨNH TRẺ ĐÔNG NAM Á
YSEALI

Vào ngày 25/05/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có buổi gặp gỡ những thành viên của chương trình "Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á" (YSEALI) tại GEM Center. Chương trình YSEALI được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát động vào năm 2013 nhằm tăng cường năng lực của các tài năng trẻ trong khối ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết cộng đồng trước các thách thức then chốt của khu vực và toàn cầu. Tại sự kiện, hơn 800 bạn trẻ TP.HCM là thành viên của chương trình YSEALI đã tham dự cuộc đối thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tổng thống Obama cũng đã trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ về các vấn đề khởi nghiệp, văn hóa, con người và thương mại. Buổi chia sẻ kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ của Tổng thống Obama đã đọng lại nhiều cảm xúc, thúc đẩy sự nỗ lực cho các bạn trẻ tham gia đóng góp nhiều hơn cho đất nước và xã hội.

QUAY LẠI