CORPORATE FASHION SHOW

ENG |VIE

BIỂU DIỄN THỜI TRANG

Chúng tôi tin rằng những thiết kế xuất sắc nhất phải được trình diễn tại những địa điểm hoành tráng nhất với những ý tưởng sáng tạo đặc biệt. Hãy làm nức lòng giới mộ điệu với sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới đầy ấn tượng và đẳng cấp tại GEM Center - không gian của cảm hứng và nghệ thuật dành riêng cho bạn!

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background


BIỂU DIỄN THỜI TRANG

Chúng tôi tin rằng những thiết kế xuất sắc nhất phải được trình diễn tại những địa điểm hoành tráng nhất với những ý tưởng sáng tạo đặc biệt. Hãy làm nức lòng giới mộ điệu với sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới đầy ấn tượng và đẳng cấp tại GEM Center - không gian của cảm hứng và nghệ thuật dành riêng cho bạn!

BACK