CORPORATE SOCIAL OCCASIONS

ENG |VIE

SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

Đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghệ hiếu khách tại Việt Nam, GEM Center là địa điểm được đánh giá cao về kiến trúc, giao thông đa chiều, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng dịch vụ, thang máy lên sảnh riêng biệt, đảm bảo an ninh khắt khe cho những sự kiện mang tầm vóc quốc tế. GEM Center hân hạnh là nơi ghi dấu những sự kiện cộng đồng của Việt Nam!

layer1-background
layer1-background
layer1-background
layer1-background


SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

Đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghệ hiếu khách tại Việt Nam, GEM Center là địa điểm được đánh giá cao về kiến trúc, giao thông đa chiều, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng dịch vụ, thang máy lên sảnh riêng biệt, đảm bảo an ninh khắt khe cho những sự kiện mang tầm vóc quốc tế. GEM Center hân hạnh là nơi ghi dấu những sự kiện cộng đồng của Việt Nam!

BACK