SƠ ĐỒ

ENG |VIE

Main lobby

Pollux

VIP Lounge

Castor

Rooftop

The log

LOBBY

TẦNG 0

CAO 0

RỘNG0

DÀI 0

M 2 0

LỚP HỌC 0

BÁN NGUYỆT 0

RẠP HÁT 0

CHỮ U 0

HÌNH VUÔNG 0

BÀN TRÒN 0

TIỆC ĐỨNG 0

TIỆC CÁ NHÂN 0

MAIN LOBBY POLLUX PHÒNG VIP CASTOR ROOFTOP THE LOG