BABY BIRTHDAY

ENG |VIE

Khi đến với thế gian, mỗi chúng ta đã là một tuyệt tác của tạo hóa, một bản thể duy nhất trên cuộc sống này. Buổi tiệc sinh nhật đầu tiên đánh dấu cột mốc đầu đời không chỉ là niềm tự hào, hãnh diện của cha mẹ mà còn là kỷ niệm gia đình đầy ắp yêu thương sẽ đi theo mỗi người mãi về sau. Tiệc thôi nôi tại GEM Center với dịch vụ trọn gói sẽ giúp gia đình yên tâm dành thời gian bên người thân, bạn bè và tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao trong sự kiện đặc biệt này.

DOWNLOAD BROCHURE

KHI BẠN ĐẾN

VỚI THẾ GIAN

Khi đến với thế gian, mỗi chúng ta đã là một tuyệt tác của tạo hóa.

layer1-background

KHI BẠN ĐẾN
VỚI THẾ GIAN

Khi đến với thế gian, mỗi chúng ta đã là một tuyệt tác của tạo hóa, một bản thể duy nhất trên cuộc sống này. Buổi tiệc sinh nhật đầu tiên đánh dấu cột mốc đầu đời không chỉ là niềm tự hào, hãnh diện của cha mẹ mà còn là kỷ niệm gia đình đầy ắp yêu thương sẽ đi theo mỗi người mãi về sau. Tiệc thôi nôi tại GEM Center với dịch vụ trọn gói sẽ giúp gia đình yên tâm dành thời gian bên người thân, bạn bè và tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao trong sự kiện đặc biệt này.